VASTUUVAPAUS

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen tämän sivuston käyttöä.

Vastuuvapauslauseke

Sivuston omistaa Homéne Oy.

Käyttämällä, sisältäen sen katselun, tätä verkkosivustoa tai jotakin, joka on asetettu saataville tällä verkkosivustolla tai sen kautta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ohjelmat, tuotteet, palvelut, videot, webinaarit, blogikirjoitukset, uutiskirjeet, sosiaalinen media ja/tai muut tiedonannot, kaikki sovellettavat säännökset, (yhteisessä nimessä "verkkosivut"), olet hyväksynyt kaikki tämän vastuuvapauslausekkeen osat. Jos et hyväksy alla olevaa vastuuvapauslauseketta, älä käytä tätä verkkosivustoa.

1. Ainoastaan koulutus-, tiedotus- ja myyntitarkoitus

Verkkosivut ja sen kautta tarjottavat tiedot ovat koulutuksellisia ja tiedoitustarkoituksia varten. Verkkosivut sisältävät myös verkkokaupan tuotemyyntiä varten. Verkkosivut ovat ainoastaan työkaluksi omaan itsetyöskentelyyn.

2. Ei lääketieteellistä, mielenterveydellistä tai uskonnollista neuvontaa

En ole lääkäri, sairaanhoitaja, lääkärin avustaja tai muu lääketieteellinen ammatinharjoittaja (psykiatri, psykologi, terapeutti, neuvonantaja tai sosiaalityöntekijä), rekisteröity ravinto- tai ravitsemusterapeutti tai seurakunnan työntekijä, enkä pidä itseäni sellaisena. Homeopaattina tai henkisenä valmentajana en tarjoa terveydenhoitoa, lääketieteellisiä tai ravitsemushoitopalveluja tai yritä diagnosoida, hoitaa, estää tai parantaa fyysistä, psyykkistä tai emotionaalista ongelmaa, sairautta tai tilannetta. Tiedot, jotka on annettu verkkosivustollani liittyen homeopatiaan, energiahoitoihin, terveyteen, hyvinvointiin, ihmissuhteisiin tai johonkin muuhun elämän näkökohtaan ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin tai mielenterveystyön tarjoamaa lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. Hyväksyt ja tunnustat, etten tarjoa millään tavoin lääketieteellistä neuvontaa, mielenterveysneuvontaa tai uskonnollista neuvontaa. Keskustele aina oma lääketieteellisen palveluntarjoajasi ja/tai mielenterveyspalveluntarjoajasi kanssa kysymyksistä, jotka liittyvät kysymyksiin tai huolenaiheisiin, jotka koskevat terveyttäsi tai lääkkeitä, yrttejä tai lisäravinteita, joita käytät ennen kuin toteutat mitään suosituksia tai ehdotuksia verkkosivustoltamme. Älä jätä huomiotta lääkärin neuvoja tai viivästytä lääketieteellistä neuvontaa, koska olet lukenut tämän sivuston. Älä aloita tai lopeta lääkkeiden ottamista ottamatta yhteyttä omaan lääketieteelliseen neuvojaan tai mielenterveystyöntekijään. Jos sinulla on tai epäilet, että sinulla on lääketieteellinen tai mielenterveysongelma, ota yhteyttä omaan lääketieteelliseen palveluntarjoajaan tai mielenterveystyöntekijään välittömästi. Elintarvike- ja lääkevirasto ei ole arvioinut tällä verkkosivustolla olevia tietoja.

3. Ei oikeudellista tai taloudellista neuvontaa

En ole, enkä pidä itseäni asianajajana, kirjanpitäjänä tai taloudellisena neuvonantajana. Verkkosivuston tarkoituksena ei ole korvata laillisia tai taloudellisia neuvoja, joita voi antaa oma asianajaja, kirjanpitäjä ja/tai taloudellinen neuvonantaja. Vaikka sinulle olisi annettu tietoja, en ole vastuussa virheistä tai laiminlyönneistä, enkä ota minkäänlaista vastuuta mistään menetyksistä tai vahingoista, joita sinulle voi aiheutua. Sinua neuvotaan ottamaan yhteyttä omaan kirjanpitäjään, asianajajaan tai taloudelliseen neuvonantajaan kaikissa kysymyksissä ja huolenaiheissa, jotka koskevat omia tulojasi ja veroja, jotka liittyvät erityiseen taloudelliseen ja/tai oikeudelliseen tilanteeseesi. Hyväksyt, että verkkosivustolla olevat tiedot eivät ole lainopillisia tai taloudellisia neuvoja.

4. Henkilökohtainen vastuu

Ymmärrät, että osallistuminen verkkosivustollamme on vapaaehtoista ja olet yksin ja henkilökohtaisesti vastuussa valinnoistasi, toimistasi ja tuloksistasi nyt ja tulevaisuudessa. Hyväksyt kaiken vastuun käyttämästäsi tai käyttämättömästä kaikista tämän sivuston tai sen kautta toimitetuista tiedoista, ja sitoudut käyttämään omaa harkintaa ja asianmukaista huolellisuutta, ennen kuin otat verkkosivustollamme olevan idean, ehdotuksen tai suosituksen käyttöön elämääsi, perheeseesi tai liiketoimintaasi.

5. Ei takeita

Ymmärrät, että menestyksesi riippuu ensisijaisesti omasta työstäsi, panostuksestasi, motivaatiostasi, sitoutumisestasi ja seurannastasi. Minun tehtäväni on tukea ja auttaa sinua pääsemään omiin tavoitteisiisi, mutta en voi ennustaa, enkä taata sitä, että saavutat tietyn tuloksen. Hyväksyt ja ymmärrät, että tulokset eroavat jokaisella yksilöllisesti. Yksilön tulos on seurausta hänen ainutlaatuisesta taustastaan, omistautumisestaan, halustaan, motivaatiostaan, toimistaan ja muista lukuisista eri tekijöistä. Olet täysin samaa mieltä siinä, että konkreettisesta tuloksesta tai tuloksista ei ole takeita käyttäessäsi verkkosivustoa ja palveluita tai muuta siihen rinnastettavaa.

6. Tulosvastuuvapauslauseke

Verkkosivustolla esitetyt tiedot ja tarinat ovat vain esimerkkejä siitä, mikä on mahdollista nyt ja tulevaisuudessa. Tietyn tuloksen tai päämäärän saavuttamiselle ei voi olla mitään varmuutta, joka perustuu verkkosivuston tai palveluiden käyttöön. Hyväksyt, että en ole vastuussa tuloksestasi tai saavutuksestasi tai asetetun tavoitteen epäonnistumisessa. Olet yksin vastuussa tuloksestasi.

7. Suosittelut ja palautteet

Verkkosivustolla voidaan näyttää ja esitellä reaalimaailman kokemuksia, palautteita, suosituksia ja näkemyksiä muiden ihmisten kokemuksista verkkosivustollani ja palveluistani. Ne ovat vain havainnollistamistarkoitukseen. Suosittelut, esimerkit ja valokuvat ovat todellisia asiakkaita ja tuloksia, tai ne ovat kommentteja henkilöiltä, jotka antavat arvioita minun tai työni laadun suhteen. Näiden tarkoituksena ei ole edustaa tai taata muille samanlaisia tai samankaltaisia tuloksia.

8. Riskit

Kuten kaikissa tilanteissa, joskus ei tunneta yksittäisiä riskejä ja olosuhteita, joita voi syntyä verkkosivuston käytön aikana, jota ei voida ennakoida, joka voi vaikuttaa tai vähentää tuloksia. Ymmärrät, että kaikkien verkkosivustollamme tai sen kautta tapahtuvien ehdotusten tai suositusten käyttäminen on toteutettava omalla vastuullasi, ilman minkäänlaista vastuuta puoleltani, tunnustaen, että on olemassa harvinainen mahdollisuus, että ne saattavat johtaa sairauteen, vammaan tai jopa kuolemaan, ja olet samaa mieltä kaikista riskeistä.

9. Vastuun rajoitus

Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa sitoudut vapauttamaan minut kaikesta vahingosta tai tappiosta, jota sinulle tai jollekin muulle saattaa aiheutua käyttämistäsi tiedoista, tuotteista tai materiaaleista, joita pyydät tai vastaanotat verkkosivustoltani tai verkkosivustollani. Hyväksyt, että en ole vastuussa mistään vahingonkorvauksista, mukaan lukien välittömät, epäsuorat, erityiset, satunnaiset, oikeudenmukaiset tai välilliset menetykset tai vahingot, jotka aiheutuvat sinulle tai muulle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle käyttäessäsi verkkosivustoani. Hyväksyt, etten ota vastuuta onnettomuuksista, viivästyksistä, vammoista, vahingoista, menetyksistä, vahingoista, kuolemasta, menetetyistä voitoista, henkilökohtaisista tai liiketoiminnan keskeytyksistä, tietojen virheellisestä soveltamisesta, fyysisestä tai henkisestä sairaudesta tai tilasta tai liikkeestä tai muusta tapaturmasta tai vahingosta, joka johtuu minusta tai kenestä tahansa, joka toimii asiamiehenä, konsulttina, kumppanina, yhteisyrityskumppanina, työntekijänä, osakkeenomistajana, johtajana, henkilökunnalle, tiimijäsenenä tai muutoin sidoksissa yritykseeni tai minuun, joka toimittaa sisältöä tällä sivustolla tai sen kautta.

10. Vahingonkorvausvastuuvapauslauseke

Vapaudun täysin vahingonkorvausvastuusta mukaan lukien minun edustajani, konsulttini, tytäryhtiöt, yhteisyrityskumppanit, työntekijät, osakkeenomistajat, johtajat, henkilökunta, tiimijäsenet tai muut, jotka liittyvät yritykseeni tai minuun mistä tahansa syistä, väitteistä, korvausvaatimuksista, vahingonkorvausvaatimuksista tai lain, oikeuden tai oikeudenmukaisuuden vaatimuksista, jotka voivat syntyä menneisyydessä, nykyisessä tai tulevaisuudessa, joka on millään tavalla yhteydessä verkkosivustooni.

11. Ei takuita

En anna mitään takuuta verkkosivuston suorituskyvystä tai toiminnasta. En myöskään anna mitään takuuta ilmoitetuista tai oletetuista tiedoista, sisällöistä, materiaaleista, ohjelmista, tuotteista tai palveluista, joita sivusto sisältää. Irtisanoudun kaikista takuista soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa, mukaan lukien ilmoitetut ja oletetut takuut sekä myyntikelpoisuudesta ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen liittyvät takuut.

12. Virheet ja häiriöt

Verkkosivujen tietojen paikkansapitävyys pyritään varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, mutta tiedot voivat vahingossa sisältää epätarkkuuksia. Hyväksyt, että en ole vastuussa tosiseikkojen näkemyksistä, mielipiteistä tai tarkkuudesta, joita esiintyy verkkosivustollani tai niiden kautta. En ole myöskään vastuussa jos nämä tiedot esiintyvät muun yksityishenkilön tai yrityksen kautta, joka liittyy yritykseeni tai minuun millään tavalla. Verkkosivustoa käyttämällä hyväksyt ja olet samaa mieltä siitä, että en ole vastuussa verkkosivustoni tarkkuudesta tai mahdollisista virheistä ja laiminlyönneistä, sillä tieteelliset, teknologiset ja liiketoimintakäytännöt kehittyvät jatkuvasti.

13. Ei hyväksyntää

Verkkosivustoni viitteet tai linkit jonkun muun henkilön, yrityksen tai yhteisön tiedoissa, mielipiteissä, neuvoissa, ohjelmissa, tuotteissa tai palveluissa vaativat muodollisen hyväksyntäni. En ole vastuussa muiden henkilöiden, yritysten tai yhteisöjen verkkosivujen sisällöstä, blogeista, sähköpostiviesteistä, videoista, sosiaalisesta mediasta, ohjelmista, tuotteista ja/tai palveluista, joissa viitataan verkkosivuilleni. Jos verkkosivustoni linkki näkyy millä tahansa muulla yksilön, yrityksen tai yrityksen verkkosivustolla, ohjelmalla, tuotteella tai palveluilla, se ei ole muodollinen hyväksyntä niille, heidän yritykselleen tai verkkosivustolleen.

14. Kumppanit

Voi tulla tilanteita, jolloin haluan edistää, liittää tai tehdä yhteistyötä muiden henkilöiden tai yritysten kanssa, joiden ohjelmat, tuotteet ja palvelut ovat yhdenmukaisia yritykseni kanssa, ja voin myös tehdä niin. Kun näin tapahtuu, haluan sinun olevan tietoinen siitä. Kun edistän, markkinoin, jaan, myyn tai vaihdan ohjelmia, tuotteita tai palveluita muille kumppaneille, voin saada taloudellista korvausta tai muita palkkioita. Suostut siihen, että tällainen mainonta tai markkinointi ei tarvitse minkäänlaista hyväksyntää. On omaa harkintaasi määritellä, onko jokin tällainen tuote, palvelu tai ohjelma sinulle sopiva. Ottaen huomioon kaikki riskit olet samaa mieltä siitä, että vastuu mistään ohjelmista, tuotteista tai palveluista, joita voin mainostaa, markkinoida, jakaa tai myydä verkkosivustollani tai sen kautta ei kuulu minulle.

Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt kaikkien edellä mainittujen vastuuvapauslausekkeiden osat.

Jos sinulla on kysyttävää tästä vastuuvapauslausekkeesta, ota yhteyttä osoitteeseen info@homene.fi.