Mitä homeopaatin vastaanotolla tapahtuu?

22.01.2022

Oletko tulossa homeopaatin vastaanotolle ensimmäistä kertaa?

Homeopaatin vastaanotto poikkeaa hieman siitä, millaiseksi normaalisti ajattelemme esimerkiksi lääkärinvastaanoton. Homeopaatti on kiinnostunut hänen luokseen tulevasta ihmisestä kokonaisuutena ja kuten arvata ehkä saattaa, ensimmäisellä käyntikerralla voi mennä aikaa jopa puolitoista tuntia - joskus sekin aika tuntuu aivan liian lyhyeltä. 

Homeopaatti on kiinnostunut, miksi asiakas on hakeutunut homeopaattiseen hoitoon, mihin kaipaisi apua ja haastattelee tämän melko yksityiskohtaisesti. Haastattelussa käydään läpi fyysisten oireiden lisäksi myös mentaalinen ja emotionaalinen puoli. Homeopaatti kysyy haastattelun aikana kysymyksiä asiakkaan elämästä, lapsuudesta, unista, peloista, ruokahalusta - pääasiassa kaikesta, mistä elämämme koostuu. 

Haastattelun aikana pyritään käymään läpi elämän tapahtumia lapsuudesta tähän hetkeen saakka ja tarkastelemaan niiden vaikutuksia asiakkaan terveyteen. Vastaanotolla ei tehdä fyysistä tutkimusta. Selkeällä paikalla olevan ihottuman voi tietysti näyttää. Tällaiset tarkastelut tehdään kuitenkin vain, jos asiakas siihen suostuu. Vaikka homeopaatti haastatteleekin asiakkaan, vastaanottoaika on asiakkaan aikaa kertoa itsestään ja ongelmistaan.

Kun lapselle varataan aikaa, on tärkeä huomata, että vanhempi on mukana vastaanotolla. Lapsen tulee kuitenkin antaa aina itse kertoa ongelmistaan/asioistaan ilman johdattelua. Vanhempi voi tarvittaessa täydentää lapsen kertomusta omilla havainnoillaan ja kertoa asioista, joita lapsi ei välttämättä muista. Jos lapsi on niin pieni, ettei osaa itse kertoa ongelmistaan, jää homeopaattisen lääkeaineen valinta vanhemman havaintojen pohjalle. Näin pienen lapsen vanhemman on hyvä pitää kirjaa lapsen kaikista pienistäkin oireista ja muutoksista käytöksessä, jotta oikean lääkeaineen valinta onnistuu. Asiat tuppaavat unohtumaan ennen vastaanotolle tuloa, jos niitä ei kirjaa johonkin ylös.

Ennen homeopaatin vastaanottoa on hyvä miettiä etukäteen:

  • mitä vaivoja sinulla on nyt
  • miltä vaivat tuntuvat ja mihin ne vaikuttavat elämässäsi
  • mitä vaivoja sinulla on ollut aiemmin
  • mitä elämässäsi on tapahtunut (elämäntarina)
  • mahdollisesti käyttämäsi lääkitys ja lisäravinteet

Voit kirjoittaa asiat myös paperille ja antaa sen homeopaatille vastaanotolle saapuessasi, tai lähettää sen ennen vastaanottoaikaa.

Haastattelun jälkeen homeopaatti tekee analyysin ja valitsee asiakkaalleen sopivan lääkeaineen. Homeopaattiopiskelija lähettää analyysinsä opetutorille ja he keskustelevat yhdessä lääkeaineen sopivuudesta. Kun molemmat ovat samaa mieltä lääkeaineesta, lähetetään lääkeaine asiakkaalle ohjeiden kanssa.

Homeopaatti ei diagnosoi sairautta, vaan muodostaa asiakkaan yksilöllisen oirekuvan, minkä mukaan lääkeaine valitaan. Jos sinulla on lääkärin tekemä diagnoosi, sen voi tuoda esille haastattelussa, mutta se ei yksinään vaikuta lääkeainevalintaan.

Seuraava vastaanottoaika on hyvä ottaa noin 4-8 viikon päähän ensimmäisestä käynnistä. Seurantakäynnillä homeopaatti kyselee asiakkaan voinnista ja tarkastelee, mitä muutoksia lääkeaineen ottamisen jälkeen on tapahtunut. Voi olla, että asiakas saa uuden lääkeaineen tai hoitoa jatketaan samalla lääkeaineella. Seurantakäynti kestää yleensä noin 60 minuuttia.

Lämpimästi tervetuloa homeopaatin vastaanotolle!